TT - 1:120 Ceník/Preislist/Sale

Modely, které naleznete na této stránce, si můžete objednat.


Na úvod bych rád uvedl, že se nejedná o seriovou výrobu, ale o kusovou ruční výrobu modelů na objednávku.
Zu Beginn möchte ich sagen, dass es keine Serienfertigung, aber das Stück handgemacht Modelle auf Bestellung.
At the outset I would like to state that there is no serial production, but the hand made produce models on order
 
Cena leptu = cena za stavebnici v podobě mosazného leptaného plechu (obsahuje pouze mosazné - leptané díly) neobsahuje motor,dvojkolí,pantograf,plastové díly a ani jiné doplňky.
Cena leptu + resin Dach = cena za stavebnici v podobě mosazného leptaného plechu včetně odlité resinové střechy, neobsahuje motor,dvojkolí,pantograf,plastové díly a ani jiné doplňky.
Cena modelu = cena kompletního modelu bez motoru a pohyblivým pantografem
Cena s motorem = cena kompletního modelu s motorem a pohyblivým pantografem

Preis Ätzplatte = Preis pro Set in Form von geätzten Messingplatte (enthält nur Messing - geätzten Teile) keine Motor umfassen, keine Radsätze, keine Pantograph, und keine Kunststoffteile und keine anderes Zubehör.
Preis Ätzplatte + Resin Dach =
Preis pro Set in Form von geätzten Messingblech mit Resin Dach ( enthält nur Messing - geätzten Teile) keine Motor umfassen, keine Radsätze, keine Pantograph, und keine Kunststoffteile und keine anderes Zubehör.
Preis ohne Motor = Preis für komplett Modell mit ohne Antrieb und mit bewegbar Sommerfeldt Stromabnehmer.
Preis mit Motor = Preis für komplett Modell mit Antrieb und mit bewegbar Sommerfeldt Stromabnehmer.
 
Cena leptu = price per kit in the form of etched brass sheet (only contains brass - etched parts) do not include motor, wheelsets, pantograph, and plastic parts and other accessories.
Cena leptu + resin Dach = price per kit in the form of etched brass sheet including cast resin roof. Do not include the motor, wheelsets, pantograph and plastic parts and other accessories.
Cena modelu = price of the complete model without engine and functional pantograph
Cena s motorem = price of complete model with engine and functional pantograph
 
V případě zájmu o model pište na email:
Bestellung schreibt an Email:
If interested in a model, write to email:
 
 
 
 

Modely TT 1:120


kód
zboží
-----------
Bestellung
Code
 
Model

-----------
Modell

Typ vozu

-----------
Wagen type

Cena leptu
------------
Preis Ätzplatte
 
Cena modelu
------------
Preis ohne Motor

Cena  s motorem
------------
Preis
mit motor

TT003

ŠKODA
15Tr
Brno

50 euro
1300 Kč

100 euro
2600 Kč

X


TT005

ŠKODA
15TrM
Košice

50 euro
1300 Kč

100 euro
2600 Kč

X


TT008

Škoda
14TrM
Plzeň

40 euro
1040 Kč

90 euro
2340 Kč

X

 
 
TT011

ŠKODA
14Tr
Prešov

40 euro
1040 Kč

90 euro
2340 Kč

X

 
 
TT014
 
Škoda 03T Anitra

50 euro
1300 Kč

150 euro 3900 kč

X

 
 
TT016
 
Škoda 03T
Most - Litvínov

50 euro
1300 Kč

150 euro 3900 kč

X

 
 
TT017

Škoda 03T Astra Ostrava

50 euro
1300 Kč

150 euro 3900 kč

X

 
 
TT018

Škoda 03T Astra
Plzeň

50 euro
1300 Kč

150 euro 3900 kč

X

 
 
TT028

 T6A2

45 euro
1170 Kč

140 euro
3640 Kč

X

 
 
TT029

B6A2
 
45 euro
1170 Kč

140 euro
3640 Kč

X

 
 
TT031

KT8D5R.N2P
Praha

80 euro
2080 kč

270 euro 7020 Kč

X

 
 
TT032

T5C5
Budapest

45 euro
1170 Kč

140 euro
3640 Kč

X


TT034a


KT4

50 euro
1300 Kč

150 euro 3900 kč

X
 

TT054


T6A5 Praha

45 euro
1170 Kč

140 euro
3640 Kč

X

 

TT056


T6A5 Brno

45 euro
1170 Kč

140 euro
3640 Kč

X

 
 
 TT063

Konstal Katowice 105N

45 euro
1170 Kč

140 euro
3640 Kč

X

 
 
 TT064

KTM5

45 euro
1170 Kč

140 euro
3640 Kč

X

 
 
 TT065

KTM5

45 euro
1170 Kč

140 euro
3640 Kč

X

 

VAROVÁNÍ! Není vhodné pro děti mladší 14 let, protože stavebnice i modely obsahují malé a ostré díly. Nebezpečí polknutí nebo udušení.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen funktionsbedingter scharfer Kanten und Spitzen. Erstickungsgefahr wegen abbrech- und verschluckbarer Kleinteile.

WARNING! Not capable for children younger than 14 years because of sharp edges and peaks. Risk of suffocation because of small parts breaking off which can be choked.