N - 1:160 Ceník/Preislist/Sale

Modely, které naleznete na této stránce, si můžete objednat.


Na úvod bych rád uvedl, že se nejedná o seriovou výrobu, ale o kusovou ruční výrobu modelů na objednávku.
Zu Beginn möchte ich sagen, dass es keine Serienfertigung, aber das Stück handgemacht Modelle auf Bestellung.
At the outset I would like to state that there is no serial production, but the hand made produce models on order

Cena leptu = cena za stavebnici v podobě mosazného leptaného plechu (obsahuje pouze mosazné - leptané díly) neobsahuje motor,dvojkolí,pantograf,plastové díly a ani jiné doplňky.
Cena leptu + resin Dach = cena za stavebnici v podobě mosazného leptaného plechu včetně odlité resinové střechy, neobsahuje motor,dvojkolí,pantograf,plastové díly a ani jiné doplňky.
Cena modelu = cena kompletního modelu bez motoru a pohyblivým pantografem
Cena s motorem = cena kompletního modelu s motorem a pohyblivým pantografem

Preis Ätzplatte = Preis pro Set in Form von geätzten Messingplatte (enthält nur Messing - geätzten Teile) keine Motor umfassen, keine Radsätze, keine Pantograph, und keine Kunststoffteile und keine anderes Zubehör.
Preis Ätzplatte + Resin Dach =
Preis pro Set in Form von geätzten Messingblech mit Resin Dach ( enthält nur Messing - geätzten Teile) keine Motor umfassen, keine Radsätze, keine Pantograph, und keine Kunststoffteile und keine anderes Zubehör.
Preis ohne Motor = Preis für komplett Modell mit ohne Antrieb und mit bewegbar Sommerfeldt Stromabnehmer.
Preis mit Motor = Preis für komplett Modell mit Antrieb und mit bewegbar Sommerfeldt Stromabnehmer.
 
Cena leptu = price per kit in the form of etched brass sheet (only contains brass - etched parts) do not include motor, wheelsets, pantograph, and plastic parts and other accessories.
Cena leptu + resin Dach = price per kit in the form of etched brass sheet including cast resin roof. Do not include the motor, wheelsets, pantograph and plastic parts and other accessories.
Cena modelu = price of the complete model without engine and functional pantograph
Cena s motorem = price of complete model with engine and functional pantograph

V případě zájmu o model pište na email:
Bestellung schreibt an Email:
If interested in a model, write to email:
 
 
 
 modelytramvaji@seznam.cz
 
Modely N - 1:160
 
kód
zboží
-----------
Bestellung
Code
 
Model
-----------
Modell

Typ vozu
-----------
Wagen type
 
Cena leptu
------------
Preis Ätzplatte
 
Cena modelu
------------
Preis ohne Motor
Cena  s motorem
-----------
Preis

mit motor


N-002

V6E
Hamburg
 
+ resin Dach
40 euro
1040 Kč


100 euro
2600 Kč

X


N-003

V6E
Hamburg
Nivea
 
+ resin Dach
40 euro
1040 Kč


110 euro
2860 Kč

X


N-104

V6E
Hamburg
Doornkaart

 
+ resin Dach
40 euro
1040 Kč


110 euro
2860 Kč

X


N-105

V6E
Hamburg
Goertz

 
+ resin Dach
40 euro
1040 Kč


110 euro
2860 Kč

XN-004

V7E
Hamburg

 
 
+ resin Dach
40 euro
1040 Kč


100 euro
2600 Kč

X


N-005

V7E
Hamburg
Holsten
 
+ resin Dach
40 euro
1040 Kč


110 euro
2860 Kč

X


N-106

V7E
Hamburg
Nivea

 
+ resin Dach
40 euro
1040 Kč


110 euro
2860 Kč

X


N-107

V7E
Hamburg
Astra

 
+ resin Dach
40 euro
1040 Kč


110 euro
2860 Kč

X


N-108

V7B
Hamburg
Bw

 
+ resin Dach
40 euro
1040 Kč


110 euro
2860 Kč

XN-011


Halle MGT -K

 
45 euro
4170 Kč


140 euro
3640 Kč

X


N-012


Plauen MGT6
 
 
45 euro
4170 Kč


140 euro
3640 Kč

X


N-014

ČKD Tatra T6A5
Brno
 
 
40 euro
1040 Kč

 
105 euro
2730 Kč

X


N-015
 
 
ČKD T6A2 Dresden
 
 
40 euro
1040 Kč
 
 
105 euro
2730 Kč

X


N-016


ČKD B6A2 Dresden
 
 
35 euro
910 Kč
 

95 euro
2470 Kč

XN-022

ČKD Tatra T6A5
Bratislava

 
35 euro
910 Kč

 
105 euro
2730 Kč

X


N-023

ČKD Tatra T6A5
Praha
 
 
35 euro
910 Kč
 
 
105 euro
2730 Kč

X


N-025

ČKD Tatra T6C5
Strausberg
 
 
35 euro
910 Kč
 
 
105 euro
2730 Kč

X


N-026

ČKD Tatra
T5
ev.č 8000
 
 
35 euro
910 Kč
 
 
105 euro
2730 Kč

X


N-027


ČKD Tatra KT8D5


65 euro
1500 Kč


200 euro
5200 Kč
 
 
260 euro
6760 Kč


N-029

ČKD Tatra KT8D5RN2
Brno

 
65 euro
1500 Kč

 
200 euro
5200 Kč
 
 
260 euro
6760 Kč


N-030

ČKD Tatra KT8D5RN2
Praha


65 euro
1500 Kč


200 euro
5200 Kč

 

260 euro
6760 Kč


N-031

ČKD Tatra KT8D5RN1
Ostrava

 
65 euro
1500 Kč

 
200 euro
5200 Kč
 
 
260 euro
6760 Kč


N-034

ČKD Tatra T5C5
Budapešť

 
35 euro
910 Kč

 
105 euro
2730 Kč

X


N-035
 
ČKD Tatra T6B5
(T3M)
 
 
35 euro
910 Kč
 
 
105 euro
2730 Kč


135 euro
3510 Kč


N-036

ČKD Tatra T7B5
Oslo
 
 
40 euro
1040 Kč
 
 
105 euro
2730 Kč

X


N-037
 

Oslo SL - 79
l serie


40 euro
1040 Kč

 
170 euro
4420 Kč

X


N-038


Oslo SL - 79
ll serie


40 euro
1040 Kč

 
170 euro
4420 Kč
 
X


N-048


KTNF6
Cottbus

 
65 euro
1690 Kč

 
170 euro
4420 Kč


260 euro
6760 Kč


N-049


KTNF6
Cottbus

 
65 euro
1690 Kč
 
 
170 euro
4420 Kč
 
 
260 euro
6760 Kč


N-109


KTM5


35 euro
910 Kč


105 euro
2730 Kč


135 euro
3510 Kč


N-110


KTM5


35 euro
910 Kč


105 euro
2730 Kč


135 euro
3510 KčN-067

GT8
Dortmund

hnědá

+ resin Dach
75 euro
1950 Kč


210 euro
5460 Kč


280 euro
7280 Kč

VAROVÁNÍ! Není vhodné pro děti mladší 14 let, protože stavebnice i modely obsahují malé a ostré díly. Nebezpečí polknutí nebo udušení.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen funktionsbedingter scharfer Kanten und Spitzen. Erstickungsgefahr wegen abbrech- und verschluckbarer Kleinteile.

WARNING! Not capable for children younger than 14 years because of sharp edges and peaks. Risk of suffocation because of small parts breaking off which can be choked.