popis kolejiště

Tramvajové kolejiště se nachází na klasické dřevěné desce, rám je z dřevěných hranolů a desky ze sololitů tloušťky 0,5 cm. Kolejiště má rozměr 150cm x 160cm.

Kolejiště je na desku vlepeno a vloženo do imitace asfaltu silnice, popřípade do štěrkového lože. Použity jsou výhradně flexikoleje, vyhybky jsou upravovány pro menší poloměr oblouku. Výhybky tzv. „pérovky“jsou použity s ručním přestavníkem a tzv. „volné“ jsou bez přestavníků.

Zástavba je ( až na budovu Dopravního podniku a haly vozovny a dvou domů na ulici Radnické - ty jsou vlastní stavby ) z plastikových stavebnic upravených na české poměry s decentní patinou včetně graffiti, ke kolejišti jsou přišroubovány, každá budova ma své vlastní osvětlení. Ulice mají vlastní názvy včetně popisů a čísel domů. V ulicích se též vyskytují dopravní značky vlastní tvorby. 

Lampičky jsou od české firmy a jsou všechny plně funkční, elektricky rozdělené na silniční osvětlení, osvětlení chodníků a zvlášť vozovny. Do kolejiště jsou vlepeny

Zeleň je klasická, stromky, keře a živé ploty - vlepené molitanové, travnaté plochy - statická tráva. 

Stožáry trolejového vedení jsou vlastní stavby z ocelového drátu, včetně plně funkčního trolejového vedení. 

Každá stanice má svůj zastávkový stojen na kterém jsou čísla všech projíždějících tramvajových linek a imitace nalepených jízdních řádů. Téměř každá zastávka má i vlastnoručně vytvořený přístřešek pro cestující, včetně patřičné reklamy. Plastové sedačky jsou též vlastní stavby včetně asi poloviny laviček nacházejících se na kolejišti, druhá polovina je ze stavebnice modelového příslušenství.

Na tomto obrázku si prohlédněte přibližnou mapku kolejiště.

    

Na obrázku je pohled na celé kolejiště, toto foto je ještě z původní verze s pilinovytou trávou, malým počtem domků a stromků, na následujícím obrázku pak vidíte současnou podobu kolejiště.

Se změnou uspořádání náměstí se kolejiště takto změnilo:

Celé kolejiště je pak s porovnání semnou asi takhle velké: