elektrický obvod

Celé kolejiště je pod stálym napětím jako ve skutečnosti, samostatně se pak ovladají izolované úseky tratě včetně jednotlivých vozů, úseky mezi zastávkami, zastávkové úseky včetně dobržďovacího a rozjížděcího obvodu, odpočívacích úseků na konečných stanicích a úseků stání vevozovně, toto řešení umožňuje nezávislou jízdu několika souprav najednou. Vše se ovládá z jednoho přehledného ovládacího pultu. Na obrázku je vidět ovládací pult, níže pak el.obvod panelu v drátové formě ze spod kolejiště.


Vozidla byly napájeny z troleje a osvětlení z koleje, ale pro nemožnost či naprosto těžkou až nemožnou přestavbu pojezdů tramvají Düwag a hlavně díky japonským tramvajím Kato LRT s motory v podvozcich a plastovýmu sběrači, kdy hrozilo zničení či poškození modelů jsem přistoupil, ačkoliv nerad, ke klasickému napájení z kolejí a trolej slouží pouze k napájení nezávislého osvětlení vozidel, což neplatí pro japonské tramvaje Kato LRT které mají vnější i vnitřní osvětlení závislé na jízdě vozidla. Na konečných stanicích a ve vozovně lze ještě samostatně vypínat a zapínat osvětlení jednotlivých vozů stojících na jednotlivých úsecích, v praxi to vypadá tak, že třeba na konečné stojí dvě soupravy za sebou ,ale osvětlená je jen jedna, či obě, či žádná, nebo dokonce jen jeden vůz soupravy dle vlastní volby.